Chatbot je za tvrtke koje žele proširiti svoje komunikacijske kanale, za  marketinške timove koji žele slati ciljane poruke te prodajne timove koji žele ubrzati proces kreiranja narudžbi.