Bot služi automatiziciji svakodnevnih zadataka, poput rezerviranja hotela, naručivanja namirnica itd. Isto tako, koristi se kao baza znanja za brze odgovore na pitanja, a upotrebljava se i kao marketinški alat za generiranje prodajnih prilika plasiranjem ponuda proizvoda i usluga.